Fedora ARM

Fedora Linux on ARMv7 (also known as arm32 or armhfp) is now deprecated.

For latest ARM aarch64 images, visit getfedora.org.

Servidors ARM®

Aquestes imatges estan adreçades als ordinadors basats en ARM que s'utilitzin com a servidors, normalment en un entorn sense perifèrics.

Fedora Server

Baixar | Verificar

Fedora Mínima

Baixar | Verificar

Servidors ARM®

Aquestes imatges estan adreçades als ordinadors basats en ARM que s'utilitzin com a servidors, normalment en un entorn sense perifèrics.

Fedora Server

Fedora Mínima

Informàtica d'escriptori

Aquestes imatges són per als centres multimèdia, quioscs, ordinadors portàtils i altres dispositius basats en ARM on es desitgi una interfície gràfica.

KDE Plasma Desktop

Baixar | Verificar

Xfce Desktop

Baixar | Verificar

Sugar on a Stick

Baixar | Verificar

Fedora Media Writer

You can write all Fedora ISO images to a USB stick, making this a convenient way on any USB-bootable computer to either install Fedora or try a live Fedora environment. You will need a USB stick at least as large as the image you wish to write.

Windows

Baixar

Mac OS X

Baixar

Linux

More details

Què és la tecnologia ARM®?

Els microprocessadors ARM són la família de processadors més àmpliament produïda al món; històricament s'han utilitzat en telèfons mòbils i en aplicacions incrustades, però s'utilitzen cada vegada més en tauletes i en servidors de baix consum energètic.

The Fedora ARM project is an initiative to bring Fedora to this processor family. The images provided here are versions of Fedora tailored for running on ARM-based systems.

Recursos de suport

Documentació

Fedora ARM documentation and installation guides are available at the Fedora ARM wiki page.

Correu electrònic

Users and developers are also available on the mailing list at arm@lists.fedoraproject.org.

Xat

Users and developers are available in the #fedora-arm irc channel on irc.libera.chat for real-time chat.

Ajuda general de la utilització de Fedora

De vegades us podeu trobar amb un problema amb aquest spin i podeu obtenir ajuda mitjançant els recursos generals de suport de Fedora. Una llista d'aquests recursos està disponible a la pàgina de Fedora “Obtenir ajuda”.