Fedora ARM

Baixar Fedora 38 Beta per als ordinadors basats en ARM®

This is pre-release software and is supported by the ARM Team. Please direct questions to their mailing list or #fedora-arm on Libera.​Chat. Tots els problemes o errors han de ser informats a través del Bugzilla de Red Hat. El Projecte Fedora no ofereix cap garantia quant a la seva idoneïtat o utilitat. Llegiu-vos les notes del llançament per a més informació sobre els canvis i noves funcionalitats, o la pàgina errors comuns per informació sobre els errors que es produeixen habitualment i com evitar-los.

Server

Fedora Server

Baixar | Verificar

Minimal

Fedora Mínima

Baixar | Verificar

Workstation

Fedora Workstation

Baixar | Verificar

KDE Plasma

KDE Plasma Desktop

Baixar | Verificar

Xfce

Xfce Desktop

Baixar | Verificar

SoaS

Sugar on a Stick

Baixar | Verificar

Què és la tecnologia ARM?

Els microprocessadors ARM són la família de processadors més àmpliament produïda al món; històricament s'han utilitzat en telèfons mòbils i en aplicacions incrustades, però s'utilitzen cada vegada més en tauletes i en servidors de baix consum energètic.

El projecte Fedora ARM és una iniciativa per portar Fedora a aquesta família de processadors. Les imatges que es proporcionen aquí són versions de Fedora fetes a mida perquè s'executin sobre els sistemes basats en ARM.

Recursos de suport

Documentació

Fedora ARM documentation and installation guides are available at the Fedora ARM wiki page.

Correu electrònic

Users and developers are also available on the mailing list at arm@lists.fedoraproject.org.

Xat

Users and developers are available in the #fedora-arm irc channel on irc.libera.chat for real-time chat.

Ajuda general de la utilització de Fedora

De vegades us podeu trobar amb un problema amb aquest spin i podeu obtenir ajuda mitjançant els recursos generals de suport de Fedora. Una llista d'aquests recursos està disponible a la pàgina de Fedora “Obtenir ajuda”.