Fedora ARM

Jak si ověřím stažený obraz?

Až si obraz stáhnete, ověřte jeho bezpečnost a neporušenost. Pro ověření nejprve stáhněte příslušný soubor kontrolního součtu CHECKSUM do stejného adresáře, kam jste uložili obraz.

Dále si naimportujte klíč(-e) GPG Fedory:

$ curl https://getfedora.org/static/fedora.gpg | gpg --import

Podrobné informace o klíčích GPG si lze ověřit zde.

Nyní si ověřte, že soubor CHECKSUM je platný:

$ gpg --verify-files *-CHECKSUM

Soubor CHECKSUM by měl mít bezvadný podpis založený na jednom z následujících klíčů:

  • 45719A39 - Fedora 34
  • 9570FF31 - Fedora 33
  • 12C944D0 - Fedora 32
  • DBBDCF7C - IOT 2019

A nakonec po kontrole souboru CHECKSUM ověřte, že kontrolní součet obrazu s ním souhlasí:

$ sha256sum -c *-CHECKSUM

Prohlásí-li výstup, že je soubor platný, pak je soubor připraven k použití!

Jak si ověřím stažený obraz na jiném operačním systému?

Chcete-li si ověřit obraz, přečtěte si tyto pokyny.