Fedora dla ARM

Jak sprawdzić poprawność obrazu?

Po pobraniu obrazu sprawdź jego bezpieczeństwo i integralność. Aby sprawdzić poprawność obrazu, najpierw pobierz odpowiedni plik CHECKSUM do tego samego katalogu, w którym znajduje się obraz.

Następnie zaimportuj klucze GPG Fedory:

$ curl https://getfedora.org/static/fedora.gpg | gpg --import

Można sprawdzić informacje o kluczach GPG w tym miejscu.

Teraz sprawdź, czy plik CHECKSUM jest prawidłowy:

$ gpg --verify-files *-CHECKSUM

Plik CHECKSUM powinien posiadać dobry podpis z jednego z poniższych kluczy:

  • 38AB71F4 - Fedora 36
  • 9867C58F - Fedora 35
  • 45719A39 - Fedora 34
  • DBBDCF7C - IoT 2019

Na koniec sprawdź, czy suma kontrolna obrazu zgadza się z tą z pliku CHECKSUM:

$ sha256sum -c *-CHECKSUM

Jeśli zostanie wypisane, że plik jest prawidłowy, to można go użyć.

Jak sprawdzić poprawność pobranego obrazu w innym systemie operacyjnym?

Instrukcje sprawdzania poprawności obrazu.