Fedora ARM

Hur verifierar jag min avbild?

När du har hämtat en avbild, verifiera den av säkerhets- och integritetsskäl. För att verifiera din avbild, börja med att hämta den aktuella CHECKSUM-filen till samma katalog som avbilden du hämtade.

Därefter, importera Fedoras GPG-nycklar:

$ curl https://getfedora.org/static/fedora.gpg | gpg --import

Du kan verifiera detaljerna hos GPG-nycklarna här.

Verifiera nu att CHECKSUM-filen är giltig:

$ gpg --verify-files *-CHECKSUM

CHECKSUM-filen skall ha en korrekt signatur från en av de följande nycklarna:

  • 38AB71F4 - Fedora 36
  • 9867C58F - Fedora 35
  • 45719A39 - Fedora 34
  • DBBDCF7C - IOT 2019

Slutligen, nu när CHECKSUM-filen har verifierats, kontrollera att avbildens kontrollsumma stämmer:

$ sha256sum -c *-CHECKSUM

Om utskriften säger att filen är giltig, då är den klar att använda!

Hur verifierar jag min hämtade avbild på ett annat operativsystem?

Läs dessa instruktioner för att verifiera din avbild.